Dea Axelsson
augusti 1, 2017
Design och produktion av broschyr.
juni 22, 2017

Vifor Pharma hade en ny produkt som skulle lanseras över norden

UPPDRAG: Nordenkampanj. Kommunikativ idé, implementering av idén på många olika trycksaker, annonser, PPT, kickoffmaterial, säljmaterial, DR, mailing, block, giwe-aways, affischer, banners m m.

Nu får ferinject®, som enda intravenösa järn, ges i standardiserade doser vid behandling av järnbrist och järnbristanemi. Det innebär att man slipper den komplicerade uträkningen av dos enligt Ganzoni-formel. Detta innebar att vi också behövde göra nya doseringskort. Och vad skulle man då göra med alla de gamla doskorten? Kan de användas till något annat?

Vår kampanjidé var: Gör vad du vill med de gamla doskorten! Och det var utifrån den idén vi tog fram kampanjbilderna och allt annat.
KUND:

Vifor Pharma Norden AB

TEAM:

AD Odette Lager/Odette Lager Design, Copy Andreas Lundgren och Foto Ewa Ahlin.


KLICKA PÅ EN BILD FÖR BILDVISARE