Oscar Höglund & partners
augusti 5, 2017
Dea Axelsson
augusti 1, 2017

Contenta byggentreprenad AB

UPPDRAG: Odette Lager Design fick i uppdrag att göra en logotyp och grafisk profi.
KUND:

Contenta byggentreprenad AB

ANSVARIG PROJEKTLEDARE OCH ART DIRECTOR:

Odette Lager


KLICKA PÅ EN BILD FÖR BILDVISARE