What’s On Uppsala
oktober 5, 2017

Sharing Hero - ett projekt under utveckling

På uppdrag av vår inspirerande kund Mediatus

UPPDRAG: Ett väldigt spännande projekt som är under utveckling då vi till att börja med fick i uppdrag att göra en logotyp, profil och visualisera idén och tankarna runt projektet.
Klicka på en bild för bildvisare